een moment, pagina wordt geladen...

Welkom

Rapportjaren

U bent in de Personeelsmonitor Provincies. Het Dashboard bestaat uit een publiek deel dat vrij toegankelijk is en een besloten deel dat door middel van een wachtwoord alleen voor provincies inzichtelijk is. Hiervoor kunt u het wachtwoord gebruiken dat in 2020 aan u is verstrekt. Mocht dit niet meer in uw bezit zijn, dan kunt u deze aanvragen. De highlights van de personeelsmonitor 2016 kunt u vinden achter het tabblad highlights.

Instructiefilmpjes "Haal meer uit de Personeelsmonitor"

Wilt u weten wat de mogelijkheden van de Personeelsmonitor zijn en hoe u hier het beste gebruik van kunt maken? Bekijk dan de instructiefilmpjes. In vier korte filmpjes wordt u meegenomen door het Dashboard Personeelsmonitor Provincies en krijgt u tips hoe u de verschillende onderdelen kunt gebruiken. Zo kunt u meer uit de Personeelsmonitor halen.

Naar de instructiefilmpjes

Voor de personeelsmonitor worden jaarlijks kwantitatieve gegevens verzameld over het personeelsbestand bij de provincies. De personeelsmonitor is een product van het A&O-fonds Provincies. Bij de totstandkoming van de jaarlijkse personeelsmonitor maken we gebruik van een netwerk van contactpersonen van de 12 provincies en een –paritaire– klankbordgroep die vanuit het A&O-fonds Provincies meedenkt over de aanpak en uitvoering van de personeelsmonitor. Onderzoeksbureau Panteia draagt zorg voor het ver- en bewerken van de data. Via deze weg danken we hen hartelijk voor hun inspanningen en inbreng.

De personeelsmonitor bestaat uit de volgende onderdelen: Werkgelegenheid, Personeelsopbouw, In- en uitstroom, Beloning- en loonkosten, Ziekteverzuim, Opleiding en ontwikkeling, en Sociale zekerheid. Deze onderdelen vindt u achter het tabblad dashboard.

Voor meer informatie over de personeelsmonitoren van voorgaande jaren en het dashboard kijk op www.aenoprovincies.nl.