een moment, pagina wordt geladen...

Leeswijzer

Het dashboard werkt als volgt. In de menuregel ziet u verschillende tabs. Onder de tab highlights vindt u een samenvatting. Hierin zijn alle highlights van de Personeelsmonitor Provincies 2022 opgenomen.

De resultaten kunt u vinden onder tab dashboard. Onder deze tab ziet u in het menu rechts van de pagina wat de verschillende onderdelen van de personeelsmonitor zijn of u kunt ervoor kiezen al scrollend de onderdelen doorlopen. De cijfers van 2022 worden afgezet tegen 2021. De grafieken zijn te downloaden door met de rechtermuisknop op het volgende icoon te klikken.

Hierna volgt een aantal tips en manieren waarop u gebruik kunt maken van het dashboard. Omdat het dashboard door verschillende doelgroepen gebruikt wordt, zal de insteek per doelgroep anders zijn, daarom hieronder een aantal algemene aandachtspunten.

  • Op zoek naar interessante zaken:
    • Afwijking van het provinciaal gemiddelde?
    • Afwijking van een andere provincie?
    • Is iets anders dan verwacht?
  • Om de cijfers te kunnen verklaren moet goed gekeken worden naar wat te zien is: aantallen of percentages, personen of fte?

De cijfers worden zonder de specifieke provinciale context weergegeven. Enige provinciale achtergrondinformatie over cijfers kunt u vinden op de landkaart, maar u kunt ook altijd contact opnemen met een provincie voor een verdere duiding van de cijfers. Voor vragen kunt u mailen met personeelsmonitor@aenoprovincies.nl.
De personeelsmonitoren van de afgelopen jaren zijn te vinden op de website van A&O-fonds Provincies.

Besloten deel
Voor individuele provincies bestaat een besloten deel. Na de login treft u in dit deel de gegevens van de totale sector aan, afgezet tegen uw eigen provincie. Daarnaast is er de mogelijkheid door te klikken naar data waarmee verdiepende analyses uitgevoerd kunnen worden en kunt u een handleiding raadplegen.